Property management

System obsługi najmu REZONE łączy w sobie wszystkie funkcje dla różnych praktyk zarządzania
nieruchomościami (Real Estate Management). Dostarczamy rozwiązania dla usług Property Management,
Asset Managment, Facility Management oraz innych usług związanych z nieruchomościami.
Przedstawiamy nasze autorskie rozwiązania stworzone przy współpracy z właścicielami i zarządcami nieruchomości.

Ewidencja nieruchomości

Prosty dostęp do danych wszystkich nieruchomości

Podstawowym narzędziem, które dostarczamy jest ewidencja nieruchomości. Za pomocą karty nieruchomości możesz prowadzić jej metrykę oraz zdefiniować wszystkie najważniejsze parametry.

Wprowadź lub zaktualizuj wycenę nieruchomości. Zarządzaj wszystkimi zadaniami związanymi z nieruchomością. Działania takie, jak wystawianie faktur dla najemców, ewidencja liczników, rozliczanie mediów czy dodawanie kosztów zorientowane są wokół konkretnej nieruchomości.

Potrzebujesz dostosować zawartość karty do swojej dokumentacji? Możesz zrobić to za pomocą zdefiniowania pól własnych.

Obiekty i powierzchnie

Sprawne zarządzanie obiektami i powierzchniami najmu

Zdefiniuj wszystkie obiekty oraz ich strukturę. Możesz utworzyć dowolne powierzchnie oraz zdefiniować ich kategorię. Jeżeli posiadasz w obiekcie kilka rodzajów lokali np. powierzchnie biurowe, usługowe, magazynowe – możesz zarządzać nimi z jednego miejsca.

Stwórz interaktywny plan nieruchomości, który następnie umieścisz na swojej stronie internetowej. Usprawnij proces komercjalizacji istniejącej lub powstającej nieruchomości.

Umowy najmu

Kompleksowe zarządzanie umowami najmu

Wprowadź ewidencję wszystkich umów, zdefiniuj najemców oraz szczegóły umowy takie jak czas trwania, forma zabezpieczenia, indeksacja czynszu, okres wypowiedzenia, terminy przewidziane w umowie. Dostosuj pola karty umowy i utwórz swoją strukturę.

Z poziomu karty każdej z umów zdefiniujesz okresy umowy, wprowadzisz opłaty stałe oraz określisz warunki rozliczeń opłat zmiennych – związanych z użytkowaniem mediów lub dodatkowymi usługami.

Ewidencja liczników

Kontroluj na bieżąco stany liczników

Wprowadź liczniki wszystkich przyłączy znajdujących się w nieruchomościach. Zdefiniuj zależności pomiędzy nimi oraz zweryfikuj strukturę za pomocą wizualizacji. Przypisz liczniki do przestrzeni, co pozwoli na rozliczanie ich zużycia z najemcami.

Weryfikuj bieżące odczyty liczników oraz ich powiązanie z konkretnymi rozliczeniami. Skorzystaj z funkcji odczytu masowego w celu wprowadzenia odczytów do wszystkich liczników na jednym ekranie. Automatyzacja pozwoli uniknąć wielu błędów.

Rozliczanie mediów

Rozliczenie mediów i usług w nieruchomości

Możesz rozliczyć zużycie mediów nieruchomości według ustalonych zasad udziału poszczególnych najemców.

W prosty sposób przypiszesz do rozliczenia aktualne odczyty liczników i dodasz rachunki (faktury kosztowe). Zdecydujesz o podziale wybranych rachunków, wydzielisz kwotę do rozliczenia na najemców oraz przypiszesz do odczytów liczników taryfy (stawki) wynikające z rachunków.

Zweryfikujesz zysk lub stratę wynikającą z ustalonych warunków podziału. Jednym kliknięciem wygenerujesz podsumowanie dla każdego z najemców oraz utworzysz faktury eksploatacyjne, które następnie prześlesz do najemców.

Fakturowanie najemców

Automatyczne generowanie i wysyłka faktur za czynsz

System według określonego harmonogramu wygeneruje faktury za czynsz i inne opłaty dla najemców, które zweryfikujesz wystawisz i wyślesz do osób kontaktowych kilkoma kliknięciami.

Z łatwością możesz wyeksportować wystawione faktury do popularnych formatów m.in. PDF, XML, CSV, Optima XML.

Obsługiwanych jest wiele rodzajów faktur – faktury walutowe, faktury dzielone na kilku właścicieli. Możesz również wystawiać faktury, których wartość zależna jest od obrotu najemcy.

Umowy eksploatacyjne

Ewidencja umów eksploatacyjnych

Wprowadź dane i skany dokumentów dotyczące umów eksploatacyjnych. Zapisz powiązanie z nieruchomościami oraz kontami dostawców.
Waloryzacje

Indeksacja umów na jedno kliknięcie

Jednym kliknięciem wykonasz indeksację wybranych lub wszystkich opłat. Możesz w prosty sposób zdefiniować różne wskaźniki waloryzacji (np. GUS, GUS+20%, HICP) dla poszczególnych umów, a nawet pojedynczych opłat w danej umowie. System zapamięta za Ciebie wszystkie określone warunki i zastosuje je w wybranym czasie.

Wprowadź własne wskaźniki oraz wartości indeksacji za określony przedział czasu lub skorzystaj z automatyzacji procesu indeksacji. Rezone może wprowadzić za Ciebie kolejne indeksacje po ogłoszeniu wskaźników.

Nasi specjaliści monitorują ogłoszenia najpopularniejszych wskaźników i poinformują Ciebie, gdy tylko pojawią się nowe.

Generowanie dokumentów

Generowanie dokumentów na podstawie szablonów

Twórz dowolne szablony dokumentów, takich jak umowa najmu, wezwanie do zapłaty, protokół przekazania lokalu. Przy generowaniu system automatycznie uzupełni je danymi umowy oraz właściwego najemcy.

Kartoteki kontrahentów

Szybki dostęp do danych kontrahentów

Dostęp do kartotek różnych rodzajów kontrahentów, tj. właścicieli, najemców, dostawców mediów i usług. Automatycznie pobierz dane kontrahentów korzystając z API GUS oraz VIES. Przypisz odpowiednie osoby kontaktowe, np. do działu księgowego lub technicznego. Zarządzaj dostępami do Panelu Najemcy e-BOK.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

206
195