Kontakt

85
84
79

Porozmawiaj z nami

Pracujemy codziennie w godzinach 9:00 – 17:00

Dane firmy

PETRAM.APP Sp. z o.o.
ul. Złota 75A/7
00-819 Warszawa

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000907643, REGON: 389359188, NIP: 5272963057, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł

Chcesz dowiedzieć się więcej?

206
195