Pozostałe usługi

System obsługi najmu REZONE łączy w sobie wszystkie funkcje dla różnych praktyk zarządzania
nieruchomościami (Real Estate Management). Dostarczamy rozwiązania dla usług Property Management,
Asset Managment, Facility Management oraz innych usług związanych z nieruchomościami.
Przedstawiamy nasze autorskie rozwiązania stworzone przy współpracy z właścicielami i zarządcami nieruchomości.

Bieżące informacje

Zostaw nam kwestie administracyjno-prawne

Każdy użytkownik aplikacji ma dostęp do specjalnej zakładki, w której na bieżąco pojawiają się komunikaty związane z rynkiem nieruchomości. Dbamy, abyś nie zapomniał o wymaganych prawem terminach zgłoszeń lub złożenia wymaganych dokumentów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

206
195